top of page
Project 2: Heal the World channelingen

 
23.Michaels rotskerk
Ton heeft tijdens zijn vele reizen zo’n 600 channelingen – doorgegeven boodschappen – opgenomen. Deze worden momenteel uitgeschreven, gerubriceerd en vervolgens gepubliceerd op Soundcloud en op een website. Kosten bedragen zo’n € 1500. Iedere steun is welkom.
Wil je meewerken aan dit project in de vorm van een donatie? Dan kun je de donatie onder vermelding van de projectnaam overmaken naar:

 

Stichting Tree of Life

IBAN: NL67 TRIO 0338 9423 43

BICcode: TRIONL2U

Hartelijk dank!

bottom of page