top of page
Project 3: Heal the World magazine

 
Heal the World
Publicatie van een serie book/magazines met channelingen en foto’s per land, onder redactie van Anne Wislez: 
Mystiek Spanje, Mystiek België, Mystiek Schotland, Mystiek Egypte, Mystiek India. € 1000 per magazine
Wil je meewerken aan dit project in de vorm van een donatie? Dan kun je de donatie onder vermelding van de projectnaam overmaken naar:

 

Stichting Tree of Life 

IBAN: NL67 TRIO 0338 9423 43

BICcode: TRIONL2U

Hartelijk dank!

bottom of page